Učno-vzgojno delo v domu

Člani vzgojiteljskega zbora so: Janko Pogorelčnik (direktor ŠCV), Gabrijela Fidler (ravnateljica Gimnazije), Irena Podvržen, Žiga Mrak. Člani glasujejo in odločajo glede ukrepov v dijaškem domu.

Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, so, skladno z normativi, razporejeni v vzgojno skupino, ki obenem tvori tudi domsko skupnost. V vzgojni skupini je 17 dijakov (dijaki in dijakinje prihajajo iz Slovenije, Kazahstana, Srbije, Ukrajine, Rusije, Severne Makedonije).

Urnik neposrednega dela z dijaki je pripravljen na osnovi delovnega in domskega reda ter urnika učnih ur. Vzgojitelj je prisoten vsak dan v tednu od 14. do 22. ure, ob nedeljah od 18. do 22. ure. V dijaškem domu sta dva vzgojitelja, Irena Podvržen in Žiga Mrak.

Učne ure potekajo v dijaškem domu od ponedeljka do četrtka od 16.00 do 17.30. Ob ponedeljkih se čistijo in pregledajo sobe. Nekateri dijaki imajo individualne treninge po dogovoru.