Kontakt in zaposleni

Štu-dij dom
Efenkova 61a
3320 Velenje

Vzgojiteljica – Irena Podveržen, irena.podverzen@scv.si
Vzgojitelj – Žiga Mrak, ziga.mrak@scv.si