Bivanje v domu

V Štu-dij domu lahko bivajo dijaki, dijakinje, študentje in študentke, ki so vpisani v šole ŠC Velenje in imajo stalno prebivališče izven kraja šolanja. Dijaki bivajo v domu od ponedeljka do petka. Nameščeni so v prenovljene in prostorne dvoposteljne sobe. Na voljo imajo čajno kuhinjo, ki je primerna za druženje, učenje ter aktivno preživljanje prostega časa; v njej je tudi televizor. V šolskem letu 2023/2024 skrbita za nemoten potek življenja in dela v domu Irena Podveržen in Žiga Mrak. Dijakom sta na razpolago od ponedeljka do petka od 14. do 22. ure. Dijakom nudimo tudi strokovno učno pomoč in pedagoško vodenje, če je to potrebno.