O domu

V okviru Skupnih strokovnih služb izvajamo tudi dejavnost dijaškega doma. Pogoje za bivanje dijakov ŠC Velenje zagotavljamo po pogodbi z Mladinskim centrom Velenje v prenovljenem Štu-dij domu na Efenkovi cesti 61 a v Velenju, kjer lahko bivajo tudi študenti Višje strokovne šole.

Štu-dij dom Velenje se nahaja v popolnoma obnovljenem stolpiču A nekdanjega Dijaškega in študentskega doma, nedaleč od glavne ceste proti Slovenj Gradcu. ŠC Velenje in mestno središče sta oddaljena od doma le 500 metrov. Peš pot od doma do šole in nazaj je speljana ob reki Paki in ni naporna ter je po svoje koristna in zanimiva.V mesto ali na šolo se lahko dijaki in študenti odpeljejo tudi z brezplačnim mestnim avtobusom Lokalcem. ŠC Velenje ima v najemu sobe za dijake in študente. Prostori Štu-dij doma so v neposredni bližini Mladinskega centra Velenje. V MC lahko mladi/dijaki in študentje/ preživljajo aktivne oblike prostega časa, se družijo, sodelujejo v mladinskih delavnicah in podobno.